FASTIGHETSRÄTT

Köpet av en privatfastighet är den största affären i livet för många och professionell rådgivning kan vara en väldigt bra investering för att minska riskerna…

LÄS MER

HYRESRÄTT

Hyresrätten starkt lagreglerad genom 12:e kapitlet jordabalken (”hyreslagen”) och ett antal särskilda lagar på området. Advokatbyrån har stor erfarenhet av hyresrätten…

LÄS MER

BOSTADSRÄTT

Bostadsrätter är idag förknippade med mycket stora ekonomiska värden, och tvister kring påstående om fel i bostadsrätter blir tyvärr allt vanligare och mera omfattande…

LÄS MER

ARRENDERÄTT

Otydliga arrendeavtal och oenighet om arrendeavgiften är exempel på problem som kan leda till utdragna tvister. Andra tvistefrågor som kan uppstå gäller markens användning…

LÄS MER

OFFENTLIG UPPHANDLING

Vi erbjuder juridisk rådgivning i alla frågor rörande offentlig upphandling. Vi biträder såväl leverantörer som upphandlande myndigheter i överprövningsprocesser…

LÄS MER

OFFENTLIG RÄTT

I en offentlig rätt där ingår statsrätten, processrätten och förvaltningsrätten och där samtliga reglerar den roll som myndigheterna har mot medborgarna och även…

LÄS MER

ALLMÄN AFFÄRSJURIDIK

Affärsjuridik kan handla om de lagar som styr bildandet av företag och hur de kan drivas. Under uppbyggnaden av olika typer av företag, förtydligar affärsjuridiken hur varje typ…

LÄS MER