BOSTÄDER

Med anledning av att tillgången till hyreslägenheter är starkt begränsad i förhållande till efterfrågan har stora problem uppstått på hyresmarknaden…

LÄS MER

FASTIGHET

Som specialister inom fastighetsrätt erbjuder advokatbyrån affärsmässiga och juridiska lösningar åt de flesta aktörer i fastighetsbranschen…

LÄS MER

MILJÖ

Vi är rådgivare inom miljösektorn. Vi biträder både företag och offentliga aktörer inom miljöområdet såsom bland annat kommuner…

LÄS MER

OFFENTLIG VERKSAMHET

Advokatbyrån har stor erfarenhet av frågor inom offentlig sektor samt transaktioner mellan de offentliga och privata sfärerna. Vi har god insikt…

LÄS MER

JORDBRUK

LÄS MER