Vi är rådgivare inom miljösektorn. Vi biträder både företag och offentliga aktörer inom miljöområdet såsom bland annat kommuner, miljökonsultföretag och olika aktörer inom området avfall och återvinning.