Hyresrätten starkt lagreglerad genom 12:e kapitlet jordabalken (”hyreslagen”) och ett antal särskilda lagar på området.

Advokatbyrån har stor erfarenhet av hyresrätten och övriga fastighetsrättsliga delområden med dedikerade fastighetsjurister till ert förfogande. Byrån tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning till kommuner, föreningar, hyresvärdar och privatpersoner när det exempelvis gäller hyresförhandlingar, överlåtelser och ombildning till bostadsrättsföreningar, nya etableringar av kommersiella lokaler, samt vid medling och tvister i domstolar/hyresnämnder och andra myndigheter med anknytning till jordabalkens nyttjanderättsformer.

Vi bistår även ofta vid köp och försäljning av fastighetsbolag och fastigheter samt i drifts- och tillståndsfrågor för planerade eller befintliga hyresobjekt. Detta medför att vi har mycket goda kunskaper om såväl hyresgästens som hyresvärdens speciella situation samtidigt som vi förstår marknadens förutsättningar. Hyresrätten kan ofta handla om att väga olika intressen mot varandra. Vår främsta uppgift är dock att tillvarata våra klienters intressen och det gör vi genom vår förståelse och förmåga att utvärdera alla tillgängliga alternativ för att därigenom hitta bra lösningar för klienten, i en aktuell förhandlings- eller tvistesituation.

Malmö utsiktsvy