Advokatbyrån har stor erfarenhet av frågor inom offentlig sektor samt transaktioner mellan de offentliga och privata sfärerna. Vi har god insikt i de särskilda förhållanden som präglar arbetet i en politiskt styrd miljö. Inom området för offentlig verksamhet bistår vi bland annat i affärs- och förvaltningsrättsliga frågeställningar samt med avtal, förhandlingsstöd, omstruktureringar, privatiseringar, tvistelösning och upphandlingsfrågor samt allmän affärsjuridik. Vi företräder staten, kommuner och landsting samt offentliga bolag. Läs mer om våra kompetenser under våra respektive verksamhetsområden.