Som specialister inom fastighetsrätt erbjuder advokatbyrån affärsmässiga och juridiska lösningar åt de flesta aktörer i fastighetsbranschen. Bland  klienterna finns svenska och internationella fastighetsbolag, fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar samt bygg-, anläggning och bostadsutvecklare, kommunala bolag och kommuner m.fl.. Vi biträder även klienter i frågor rörande kommersiell hyres- och arrenderätt. Vid behov samarbetar vi med skatte-, fastighets- och miljökonsulter för att på bästa sätt tillvarata våra klienters intressen.

Domstol i Bryssel