Byggnad i Malmö

Vad krävs av en riktigt bra advokat? Juridiska kunskaper förstås. Och lång erfarenhet av olika rättsområden. Men även lyhördhet, inlevelseförmåga och lojalitet är minst lika viktigt. Om vi inte på djupet förstår våra klienter eller kan sätta oss in i deras unika situation kan vi inte heller hjälpa dem på bästa sätt. Därför värdesätter vi de mänskliga egenskaperna högt.

Vår verksamhet är inriktad mot fastighetsrätt, offentlig upphandling, offentlig rätt, affärsjuridik och processer inom sagda områden. Vi företräder t.ex. fastighetsägare och hyresgäster, såväl bolag som privatpersoner i förekommande fall. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med landsting, statliga myndigheter och bolag samt kommuner och kommunala bolag. Den personliga kontakten är viktigt för oss. Vi eftersträvar långsiktiga relationer och lägger stort fokus vid att förstå klientens verksamhet och vardag för vi vet att nära samverkan med klienten ger goda resultat. Arbetet anpassas i stor utsträckning till verksamheten hos klienten och klientens särskilda behov. Advokatbyrån bedriver sin verksamhet från det centralt belägna kontoret i Malmö. Klienterna finns däremot i hela landet och resor är vanligt förekommande.