Med anledning av att tillgången till hyreslägenheter är starkt begränsad i förhållande till efterfrågan har stora problem uppstått på hyresmarknaden. Problemet är störst i storstadsregionerna. Många tvister är en följd av den allt hetare hyresmarknad som uppstått och har drabbat såväl hyresvärdar som hyresgäster. För både hyresvärd och hyresgäst har det fått kännbara följder, inte minst ekonomiskt.

Advokatbyrån har stor erfarenhet av hyresrätten och övriga fastighetsrättsliga delområden med dedikerade fastighetsjurister till ert förfogande. Byrån tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning till kommuner, föreningar, hyresvärdar och privatpersoner.

Advokatbyrån biträder även i bostadsrättsliga frågor samt i frågor rörande bostadsarrenden.